Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” 2018.gadā turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu

 

Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 730 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

 

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas  un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

 

Projekta īstenošanas laikā atbalstu saņēmušas 810 nodarbinātas personas.

 

Pieprasītākie apmācību kursi nodarbinātajiem:

  • Efektīva un ilgtspējīga ražošanas un procesu vadība uzņēmumā;
  • Konkurētspējīga apģērba dizaina izstrāde un ietekmējošie faktori. Jomas inovitātes un pasaules tendences;
  • Ražošanas vadība, kas vērsta uz produktivitāti, tās plānošana un izmaksu optimizācija.

 

Kontaktinformācija:

Raimonds Tauriņš

Projekta koordinators

apmacibas@atci.lv

  1. +371 29515697

 

Papildus informācija

Informācija atjaunota: 12.07.2018.

 

Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu

Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 730 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas  un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

 

 

01.06.2016


Vieglās Rūpniecības uzņēmumu asociācija un LATVERA partnerības apmācību projekts veiksmīgi īstenots 2015.gadā

Kopš 2010. gada 9. novembra Vieglās Rūpniecības uzņēmumu asociācija un LATVERA  sadarbībā ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru”, izmantojot ESF finansiālo atbalstu, īsteno projektu programmā “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ( projekta līguma Nr L-APA-10-0018 ). Projektā nozares Biedrības koordinē nozares un ar to saistīto uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kursu norisi. Kopš 2010.gada  projektā piedalījušie s vairāk kā 140 komersanti no visiem Latvijas reģioniem. Projektā realizēti vairāk kā 130 profesionālo apmācību kursu moduļi un piedalījušies vairāk kā 2000 vieglās rūpniecības un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieki. 2015.gada 1.jūnijā projekta īstenošana ir noslēgusies.

23.09.2015

Komersantu apmācību projektā piedalījušies 95 projekta partneri un mācību kursus apmeklējuši 1065 uzņēmumu darbinieki.

Kopš 2010. gada 9. novembra Vieglās Rūpniecības uzņēmumu asociācija un LATVERA  sadarbībā ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru”, izmantojot ESF finansiālo atbalstu, īsteno projektu programmā “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ( projekta līguma Nr L-APA-10-0018 ). Šajā projektā Asociācijas koordinē nozares un ar to saistīto uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kursu norisi. Kopš 2010.gada  projektā piedalījušie s vairāk kā 90 komersanti no visiem Latvijas reģioniem. Projektā realizēti vairāk kā 100 profesionālo apmācību kursu moduļi un piedalījušies vairāk kā 1000 vieglās rūpniecības un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieki. Asociācija projektu aktīvi turpinās īstenot arī 2013. un 2014. gadā, nozares komersantiem nepieciešamās kvalifikācijas iegūšanai piesaistot apmācību speciālistus no Latvijas un ārvalstīm.

23.05.2013

 


20.05.2011


 

Navigation