Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija

Dibināta 1994. gadā kā bezpeļņas organizācija – SIA. Asociācijas darbības mērķis ir veicināt nozares uzņēmumu attīstību: * sekmējot jaunu tirgu apgūšanu, piedalīšanos izstādēs; * organizējot savstarpējo kooperāciju un nozares speciālistu apmācību; * palīdzot nodibināt kontaktus ar citu valstu uzņēmējiem; * aizstāvot nozares uzņēmēju intereses valsts un starptautiskajās institūcijās, kā arī Eiropas Savienības tekstilkomisijā; * regulāri analizējot tekstilpreču un apģērbu eksporta un importa izmaiņas pa preču grupām un valstīm; * izsniedzot uzņēmumiem atļaujas (licences), kuras apstiprina, ka eksportētā produkcija ir ražota Latvijas Republikā. Latvijā ir reģistrēts vairāk nekā 130 uzņēmumu, kuru pamatnodarbošanās ir tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana. Nozares ražošanas apjoms ir 9,5% no Latvijas rūpniecības kopprodukta.


Vieglās Rūpniecības uzņēmumu asociācija un LATVERA partnerības apmācību projekts veiksmīgi īstenots 2015.gadā

Kopš 2010. gada 9. novembra Vieglās Rūpniecības uzņēmumu asociācija un LATVERA  sadarbībā ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru”, izmantojot ESF finansiālo atbalstu, īsteno projektu programmā “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ( projekta līguma Nr L-APA-10-0018 ). Projektā nozares Biedrības koordinē nozares un ar to saistīto uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kursu norisi. Kopš 2010.gada  projektā piedalījušie s vairāk kā 140 komersanti no visiem Latvijas reģioniem. Projektā realizēti vairāk kā 130 profesionālo apmācību kursu moduļi un piedalījušies vairāk kā 2000 vieglās rūpniecības un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieki. 2015.gada 1.jūnijā projekta īstenošana ir noslēgusies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu

Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim.
ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 730 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas  un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Kontaktinformācija:
Raimonds Tauriņš
Projekta koordinators
apmacibas@atci.lv
T. +371 29515697