• piesaista uzņēmējus un personas, kas nodarbojas ar vieglās rūpniecības produktu ražošanu un dizainu kopīgas rīcības programmas noteikšanai un īstenošanai;
 • pārstāv vieglās rūpniecības produkcijas ražotāju likumīgās intereses valsts varas un pārvaldes institūcijās un starptautiskās organizācijās;
 • iesaistās vieglās rūpniecības nozares starptautiskajās organizācijās (EURATEX, EIHA) un seko līdzi tur notiekošajiem procesiem, un novadīt līdz Biedrības biedriem Latvijā un starptautiskajās organizācijās pieņemtos noteikumus, lēmumus un direktīvas;
 • pārstāv Biedrības biedrus, kā vienotu kopumu attiecībās ar radniecīgajām organizācijām Latvijā un ārzemēs, un nodrošināt Biedrības biedrus ar visa veida informāciju, kas iegūta no šīm organizācijām;
 • apvieno uzņēmējus, organizē to konkrētu rīcību rūpnieciskās ražošanas stabilizācijai, gatavās produkcijas un pakalpojumu efektīvai realizācijai pasaules tirgos;
 • organizē kontaktus ar citu valstu komercstruktūrām;
 • Koordinē tirgus izpētes darbu;
 • Sniedz informāciju uzņēmējiem par produkcijas realizācijas, materiālu iegādes iespējām, esošo un perspektīvo tirgus pieprasījumu;
 • Koordinē darbu jaunas produkcijas izstrādē, ražošanas sagatavošanā un savstarpējās kooperācijas organizēšana;
 • patstāvīgi vai kopīgi ar citām organizācijām gatavo priekšlikumus valdības institūcijām par rūpniecības attīstību, strādājošo nodarbinātības jautājumiem;
 • konsultatīvo darbību veikšana un uzņēmēju apmācību organizēšana;
 • apkopo un popularizē Biedrības biedru vidū informāciju par ražotās un realizētās produkcijas apjomiem, izlietotām izejvielām, tehnikas, tehnoloģijas un ekonomisko stāvokli nozarē;
 • veikt tirgus pētījumus un sniegt atbalstu Biedrības biedriem mārketingā;
 • prognozē nozares attīstību;
 • veicina zinātnes un ražošanas integrāciju;
 • iesaistās profesionālās izglītības un kvalificētu darbinieku pēcapmācības programmu pilnveidošanā;