Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu

Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim.
ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 730 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas  un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Kontaktinformācija:
Raimonds Tauriņš
Projekta koordinators
apmacibas@atci.lv
T. +371 29515697

Informācija aktualizēta 01.06.2017.

________________________________________________________________________________________________________________________

Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu

Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim.
ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 730 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas  un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 730 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas  un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Pieprasītākie apmācību kursi nodarbinātajiem:

  • Tekstilindustrijas rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķu apmācības darbam ar inovatīvām iekārtām nozarē.
  • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana ražošanā
  • Ražošanas procesu optimizēšana vieglās rūpniecības uzņēmuma ilgtspējīgai izaugsmei.
  • Inovatīvs, uz augstu pievienoto vērtību orientēts tekstilizstrādājumu dizains.
  • Inovāciju procesi ražošanas vadības vidē ar jaunāko informāciju tehnoloģiju pielietošanas iespēju izvērtējumu
  • Vieda un ilgtspējīga saimniekošana ražošanas vidē – produktivitātes celšanas metodes un ražošanas reorganizācijas rīki

 

 

Kontaktinformācija:
Raimonds Tauriņš
Projekta koordinators
apmacibas@atci.lv
T. +371 29515697

Informācija aktualizēta 04.10.2017.