Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija

Padarīt konkurētspējīgāku viedo darba apģērbu ražošanu Baltijas jūras reģionā (BJR)

Pārskats ir viens no projekta SWW (#R006) rezultātiem un tas nozīmīgs zināšanu pārnesei un inovāciju veicināšanai Baltijas Jūras Reģiona MVU.

Projekta mērķis ir attīstīt un padarīt konkurētspējīgāku viedo darba apģērbu ražošanu Baltijas jūras reģionā (BJR), lai veiksmīgāk konkurētu ar jauniem ražotājiem un lētiem importētājiem. Starptautiskā sadarbība starp BJR valstīm jau eksistē dizaina, tirgus un apakšlīgumu jomā. Projekts ir vērsts uz ražošanas pasūtījuma pielāgošanu, un IT tehnoloģiju integrēšanu darba apģērbā, kā arī uz piegādes ķēdes pārvaldības uzlabošanu.

Sagaidāms, ka projekta rezultātā pieaugs viedo tehnoloģiju izmantošanas īpatsvars MVU speciālā darba apģērba ražošanā.

WP3_survey_EN_ID