Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija

Kategorija Uncategorized

Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” 2019.gadā turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu

Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.
ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 730 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.
Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.
Projekta īstenošanas laikā atbalstu saņēmušas 900 nodarbinātas personas.

Kontaktinformācija:
Raimonds Tauriņš
Projekta koordinators
apmacibas@atci.lv
T. +371 29515697

Papildus informācija
Informācija atjaunota: 11.01.2019.

Funkcionālie apģērbi

Pašlaik Latvijas policistu, robežsargu un ugunsdzēsēju ekipējumā ietilpst noteikta parauga un krāsas formas tērpa komplekts, kas kopš Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas ir kalpojis par ikdienas formas tērpu atjaunoto Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošo iestāžu amatpersonām (policistiem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem). Apkopojot datus par formas tērpa komplekta lietošanu visa veida operācijās, arī starptautiskajās operācijās, un izvērtējot citu valstu pieredzi policistu formas tērpu lietošanā un to attīstības tendences, kā arī izanalizējot problēmas dažādo uzdevumu izpildē, ko izraisījis mūsdienu prasībām neatbilstošs formas tērps vai to atsevišķas sastāvdaļas, tika nolemts, ka formas tērpa komplekts ir jāmodernizē atbilstoši mūsdienu prasībām un uzdevumiem, kuri ir izvirzīti attiecīgajām Iekšlietu ministrijas apakšvienībām (Policijai, Robežsardzei, Ugunsdzēsējiem, Ieslodzīto vietu pārvaldei).

Funkcionālie apģērbi

Latvijas tekstilrūpniecības attīstība

Latvijas tekstilrūpniecības attīstība 1993.-2017.g

Tekstilrūpniecība  Latvijā šodien ir augsti attīstīta nozare ar modernām tehnoloģijām un dažādām darba organizācijas formām. Pēdējo  gadu laikā Latvijas tekstila industrijā ir investēti vairāk nekā  100 milj. EURO, liela daļa no tiem  ir ārvalstu investīcijas. Neapšaubāmi līderi šajā jomā ir tādas Eiropas valstis kā Vācija un  Zviedrija. Sasniegtais augstais ražošanas tehniskā nodrošinājuma līmenis pozitīvi ietekmē darba resursu izmantošanas efektivitāti šajā nozarē.

Latvijas tekstilrūpniecības attīstība 2017

VRUA EN 2017